3,5" høyttalerkasser

3 elementer

per side

3 elementer

per side